Sunday, 27 June 2010

કોલાહલ - બાબુલ

છે વિષાદ અહીં પણ ત્યાં પણ
ના થઇ શકી હા ન ના પણ
નયન બસ એમ વરસી ગયાં
છાની ના રહી શકી પાંપણ
હતું ભરચક છેક સાંજ સુધી
ગયો સુરજ તો સૂનું આંગણ
જેના ખાતર ઘૂંટ્યા અક્ષર
એ દઇ ગયાં માત્ર આંટણ
ડૂબ્યો કોલાહલમાં 'બાબુલ'
તારી ના  શકી વાહવા પણ

બાબુલ

No comments:

Post a Comment