Wednesday, 27 May 2009

દીપક બારડોલીકર

બ્રિટનના એક ખ્યાતનામ શાયર જ. દીપક બારડોલીકરની રચનાઓ ખૂબ બારીક અવલોકને આલેખાયેલી હોય છે. નીચેના શેરમાં એમની શૈલી રોમાંચમાંથી બહુ જ સાહજિકતાથી માર્મિક નિવેદન સુધી પહોંચે છે...

આવ્યો પગલાં સૂંઘતો પરદેશમાં
યાદનો એક કાફલો પરદેશમાં
છે હજી ખ્યાલોમાં કોઇનું લલાટ
છે હજી એક ચાંદલો પરદેશમાં
...
દોસ્ત તું પહેરી લે ઝભ્ભો ધર્મનો
લૂંટનો છે લાડવો પરદેશમાં

દીપક બારડોલીકર

No comments:

Post a Comment