Monday, 4 May 2009

બંધ નયનની વાતો - 'બાબુલ’

ન સનમની વાતો ન સજનની વાતો
બાકી રહી ગઇ બસ દફનની વાતો
ફરકતી’તી સુંવાળી વાદળી ઓઢણી
બળબળતી રેતને છે કફનની વાતો
કેટલો શાંત છે અહીંનો કોલાહલ
ભીની નજર કરે બંધ નયનની વાતો
લીલા લાલ પીળા સોનેરી રૂપેરી
રંગ બધા કરે એ જ સપનની વાતો
ધડકે શેરમાં આ દિલ સતત યા
છે ‘બાબુલ’ છલકતા ગગનની વાતો
'બાબુલ’

No comments:

Post a Comment