Wednesday, 25 February 2009

મજલીસ

આ મોહબ્બત છે, કે છે એની દયા, કહેતા નથી।
એક મુદ્દત થઇ કે, તેઓ હા કે ના કહેતા નથી.
બે જણા દિલથી મળે તો એક મજલીસ છે ‘મરીઝ’
દિલ વિના લાખો મળે, એને સભા કહેતા નથી.

No comments:

Post a Comment